Tvorba klíčového vizuálu krok za krokem – případová studie pivovar Horác

V tomto článku vám ukážeme jeden ze způsobů, jak vytvořit klíčový vizuál pro reklamní kampaň pivovaru.

vizual, případová studie, Yashica

 

Na začátku by měla být skica. Tedy, ne zcela na začátku. Skicování totiž obvykle předchází minuty nebo hodiny porad, hledání té správné myšlenky, konzultací, schvalování, vymýšlení sloganů apod., ale pro zjednodušení a zkrácení začneme až od skici.

 

Yashica, případová studie
Na základě této skici začneme hledat vhodné podklady – fotografie, grafické symboly, písmo. Pokud to rozpočet a podmínky dovolí, použijeme fotografie vlastní, lze ovšem využít i nabídky fotobank. To v případě, že není z finančních nebo jiných (vzdálené lokace, špatné povětrnostní podmínky nebo třeba jen nevhodná kompozice daného místa) možné použít fotky vlastní. Pokud je součástí vizuálu i obrázek produktu, je vhodné, ba téměř samozřejmé, že je vyfocený. Každý výrobek má své unikátní vlastnosti i vzhled a nelze jej tedy nahrazovat univerzálním snímkem z katalogu (tedy lze, ale není to profesionální). Samotná produktová fotografie, její příprava, provedení i postprodukce by byla na samostatný článek. Další možností je i využít možností 3D modelování a výrobek popřípadě třeba i část nebo dokonce celou scénu vymodelovat ve 3D programu. Pokud máme všechny podklady pohoromadě, nastává ta zábavnější část práce – fotomontáž a postprodukce. Všechny prvky vizuálů je třeba spojit do celku, který kompozičně i barevně působí kompaktním, celistvým dojmem. V přiloženém videu je naznačen postup, jakým se z mnoha podkladových materiálů stává jeden obraz.

V postupu chybí příprava některých podkladů – ať už je to ořezání některých fotek, příprava podkladů, fotografií produktů a doplňujících předmětů, ladění barev, různé úpravy a opravy maskování. Principiálně je celý postup zachován, jen mírně upraven a zjednodušen – ve skutečnosti je mnohem delší.

Použité fotografie: Shuterstock.com